สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ต
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สำรองที่นั่งหน้างาน หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2447 8597 ext 1130

More information 0 2447 8597 ext 1130

Princess Galyani Vadhana Institute of Music